Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Verde Viana
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Verde Viana
Land van herkomst
Portugal

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer Vert de Viana (Portugal) gepolijst 037
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur