Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer vert de l'Oural geschuurd006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur