Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Ophicalciet
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Groen
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer Verde Gomaro gepolijst049
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur