Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Rosa Aurora
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Rosa Aurora
Land van herkomst
Portugal

Kleur
Roze
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
marmer Rosé Aurore (Portugal) gezaagd021
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur