Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Marmer
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Beige
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Marmer beige-groen (herkomst onbekend) gepolijst008
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur