Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Basaltlava
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Lava 'Travertin zwart' 006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur