Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Larvikiet
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Syeniet
Gesteente
Larvikiet
Land van herkomst

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Larvikiet licht (Labrador) gezaagd005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur