Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Larvikiet
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Syeniet
Gesteente
Larvikiet
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Larvikiet licht (Labrador) gepolijst004
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur