Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Gobertange
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Zandige kalksteen
Gesteente
Gobertange
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalkzandsteen Brusseliaan (wellicht Gobertange) geschuurd Sint-Jan003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur