Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Zandige kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalkzandsteen (vml) fossielhoudend geschuurd016
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur