Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Oostenrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Waldinger geschuurd (kist Van Stokkum)015
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur