Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Oostenrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Waldinger (kist Van Stokkum)016
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur