Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Chassignelles
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Chassignelles
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Valreuil Frankrijk gepolijst (kist Van Stokkum)038
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur