Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Stalactitto
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Stalactitto
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen stalactito (herkomst onbekend) geschuurd006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur