Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
St. Anne
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
St. Anne
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Sainte Anne G M (Henegouwen) gepolijst004
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur