Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
St. Rémy
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
St. Rémy
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Saint Remy (bij Rochefort) geschuurd030
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur