Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Rosso Verona
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Rosso Verona
Land van herkomst
Italië

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Rosso Verona 'marmer' geschuurd003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur