Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Rosso Bilbao
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Rosso Bilbao
Land van herkomst

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Rosso Bilbao (Spanje) gepolijst020
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur