Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Portland
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Portland
Land van herkomst
Engeland

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Portland geschuurd001
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur