Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Perlato Svevo
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Perlato Svevo
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Perlato Svevo 'marmer' gepolijst005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur