Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onyx de Maroc
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Onyx de Maroc
Land van herkomst
Marokko

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Onyx de Maroc ('Rouge de Barok') gepolijst006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur