Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Napoléon
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Napoléon
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Napoleon 'marmer' gepolijst021
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur