Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Krensheimer Muschelkalk
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Krensheimer Muschelkalk
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen muschelkalk Krensheim Kern gegen Lager009
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur