Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Muschelkalk
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Muschelkalk
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Muschelkalk Kernstein gezaagd (kist Van Stokkum)060
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur