Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Morawica
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Morawica
Land van herkomst
Polen

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Morawica Polen gezaagd (kist Van Stokkum)018
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur