Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Lunel
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Lunel
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Lunel Loupinnes 'marmer' geschuurd003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur