Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Kunrader
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Kunrader
Land van herkomst
Nederland

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Kunrader ruw002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur