Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Jaumont
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Jaumont
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezoet
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Jaumont geschuurd (gezoet)010
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur