Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Yperien
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Yperien
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Ieper ruw006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur