Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen fossielhoudend (herkomst onbekend) gezaagd011
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur