Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Euville
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Euville
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Euville verweerd002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur