Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Comblanchien
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Comblanchien
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gefrijnd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Comblanchien gefrijnd012
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur