Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Chauvigny
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Chauvigny
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gefrijnd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Chauvigny gefrijnd005
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur