Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Porsgruns
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Porsgruns
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Charlottenfels, Porsgrunn Noorwegen gezaagd (Kist Van Stokkum)008
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur