Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Porsgruns
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Porsgruns
Land van herkomst
Noorwegen

Kleur
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen Charlottenfels, Porsgrunn Noorwegen gepolijst (Kist Van Stokkum)007
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur