Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Grijs
Structuur
Conglomeraat / breccie
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Kalksteen breccie grijs-beige (herkomst onbekend) gezaagd007
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur