Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Bayard
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Bayard
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Bayard gezaagd001
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur