Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Aurisina
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Aurisina
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Aurisina Rava Romano (Triest) gezaagd003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur