Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Grand antique du Meuse
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Grand antique du Meuse
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Antique de Meuse (devoon) gepolijst007
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur