Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Anstrude
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Kalksteen
Gesteente
Anstrude
Land van herkomst
Frankrijk

Kleur
Structuur
Afwerking
Gescharreerd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Anstrude gebeiteld006
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur