Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Gris d'Ardennes
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Afzettingsgesteente
Gesteentegroep
Polijstbare kalksteen
Gesteente
Gris d'Ardennes
Land van herkomst
België

Kleur
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
kalksteen Gris des Ardennes (Hautmont, Philippeville) gezaagd026
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur