Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Balmoral
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Graniet
Gesteente
Balmoral
Land van herkomst
Finland

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Graniet, rood (Balmoral, Finland) gepolijst017
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur