Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Graniet
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Roze
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Graniet roze Odenwald gepolijst012
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur