Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Baltic Brown
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Graniet
Gesteente
Baltic Brown
Land van herkomst
Finland

Kleur
Bruin
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
graniet rapakivi Baltic Brown gezaagd002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur