Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Graniet
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst

Kleur
Grijs
Structuur
Afwerking
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Graniet Grau 57 ruw004
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur