Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Serizzo Antigorigo
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Gneis
Gesteente
Serizzo Antigorigo
Land van herkomst
Italië

Kleur
Structuur
Afwerking
Geschuurd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
gneis, ogengneis Serizzoanti geschuurd004
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur