Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Rode Odenwald
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Gneis
Gesteente
Rode Odenwald
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Rood
Structuur
Afwerking
Gezaagd
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Gneis ogengneis 'Roten Granit' Odenwald gezaagd014
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur