Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Himalaya
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Omzettingsgesteente
Gesteentegroep
Gneis
Gesteente
Himalaya
Land van herkomst
India

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
gneis Himalaya Paradiso gepolijst002
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur