Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Onbekend
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Gabbro
Gesteente
Onbekend
Land van herkomst
Duitsland

Kleur
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
Gabbro oid Odenwald gepolijst016
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur