Lithotheek

  • Kennisbehoud, kennisoverdracht en
  • kennisontwikkeling voor de instandhouding
  • van gebouwd cultureel erfgoed.
Zwart Zweeds
Collectie
RCE, Amersfoort
CollectieID

Gesteentetype
Stollingsgesteente
Gesteentegroep
Doleriet
Gesteente
Zwart Zweeds
Land van herkomst
Zweden

Kleur
Zwart
Structuur
Afwerking
Gepolijst
Afmetingen
Informatie op monster
Bijzonderheden
doleriet Zwart Zweeds gepolijst003
Andere foto's
Gesteente
Gesteentegroep
Land van herkomst
Kleur